Välj att gå i terapi    •    Psykosyntesterapi    •    Om mig    •    Kontakt

Välj att gå i terapi

Om du känner behov av att samtala med någon utomstående och behöver guidning i livets kriser, livets mening eller balansen i vardagen kan du välja att gå i terapi.

Om du känner dig ensam; kanske trots att du har en partner, barn eller familj kan du välja att gå i terapi.
Om du har varit med om saker tidigt i livet eller senare som du vet har skapat sår i dig som inte läker kan du välja att gå i terapi.

Om du bär på en sorg eller annat lidande som du inte tar dig ur på egen hand kan du välja att gå i terapi.

En terapiform som du kan välja att läka i är psykosyntesterapi!


Psykosyntesterapi

Ofta kallas psykosyntesterapi för en holistisk terapiform för att tanke, känsla, kropp och själ ses som självklarheter inom psykosyntes. Det som utmärker psykosyntesterapi är den människosyn som den vilar på; nämligen att både se människan som hon är här och nu men också all potential som hon har inom sig bortom det som syns. Detta synsätt kallas bifokalt seende. Eftersom det bifokala seendet menar att varje människa har en oförstörbar kärna i sig gör det synen på människan positiv - alla har en stark kärna i sig som vill komma till uttryck. Förutom att arbeta med personens mönster, sår, trauman etc. i terapin, utvecklar vi tillsammans denna livskärna!

Psykosyntesterapi vilar på en psykodynamisk grund då dess grundare Roberto Assagioli i början av sin karriär gick i Sigmund Freuds fotspår. Så småningom blev dessa spår för små och sakta utvecklade Assagioli sin egen väg – vägen mot psykosyntes!

Om mig

Jag är under utbildning till psykosyntesterapeut, vilket betyder att jag blir diplomerad när jag har 200 klienttimmar. Vidare betyder det också att du till dess får terapi till reducerat pris. Jag har handledning av erfaren psykosyntesterapeut och är ansvarsförsäkrad. Under fyra år har jag studerat vid Psykosyntesakademin i Stockholm för att bli psykosyntesterapeut.

Jag hittade till psykosyntesen genom en före detta lärarkollega och vän som länge arbetat som psykosyntesterapeut. Vi lärde känna varandra när vi båda arbetade som gymnasielärare under flera år. Jag letade runt bland otaliga utbildningar för att omskola mig till terapeut och samtalade med min före detta kollega om vad psykosyntesterapi egentligen handlar om. Under samtalets gång kändes det i hela min kropp att jag hade hittat rätt.

Psykosyntesen har gett mig rimliga förklaringsmodeller över hur vi människor fungerar och gett mig förklaringar på så många delar av livet. Samtidigt som grundaren Roberto Assagioli hade många symboler och modeller att visa människans alla delar och helhet på så var han alltid noga med att tala om att ”detta inte är sanningen”. I detta uttalande ”inte sanningen” visas en enorm ödmjukhet i psykosyntes som tilltalar mig mycket. Denna värderas fortfarande högt inom psykosynteslandskapet idag. För mig betyder det att psykosyntesen är för alla att utveckla. Det betyder också att det aldrig kan bli en doktrin som tror sig förmedla sanningen. Det har alltid varit viktigt för mig att i möjligaste mån ha ett öppet förhållningssätt gentemot allt.

Kontakt

Cissi Lavér
+46 70 615 45 27
cissi@lavers.se

Jag tar emot klienter i Simrishamn, Malmö och online.